Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
कर्णाली प्रदेश सरकार

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश सरकार

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2079-09-25 कर्णाली ऊज्यालो कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९
2079-09-03 खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेत
2079-09-03 प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण २०७९/८०
प्रगति विवरण 3 महिना अगाडी
2079-08-18 कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८
2079-08-18 कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, 2079
कानून संग्रह / ऐन 3 महिना अगाडी
2079-08-18 कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, 2079
कानून संग्रह / ऐन 3 महिना अगाडी
2079-08-18 कार्य सम्पादन नियमावली
2079-08-18 कार्य विभाजन नियमावली
2079-08-18 २०७९ श्रावण देखि २०७९ कात्तिक मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण
2079-04-24 गुरास लिफ्टिङ खानेपानी योजना दैलेख
ग्यालेरी 7 महिना अगाडी
2079-04-24 घुस्रा खानेपानी योजना सुर्खेत
ग्यालेरी 7 महिना अगाडी
2079-04-22 २०७८ श्रावण देखि २०७९ असार मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण
2079-04-20 आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रगती विवरण
प्रगति विवरण 7 महिना अगाडी
2079-04-03 माझकुलो सिंचाइ योजना जुम्ला
ग्यालेरी 8 महिना अगाडी
2079-04-02 कर्णाली प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आपतकालीन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना- २०७९
8 महिना अगाडी
2079-04-02 चुलेलगाउँ सिंचाइ कुलो जुम्ला
ग्यालेरी 8 महिना अगाडी
2079-03-27 यस मन्त्रालय अन्तर्गत आ.व.०७९/८० मा विनियोजन भएका खानेपानी, सिंचाइ तथा नदि नियन्त्रण सम्बन्धी योजनाहरुको विवरण
प्रकाशनहरु 8 महिना अगाडी
2079-03-27 संघीय सरकार शशर्त अनुदानतर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि विनियोजन भएका खानेपानी र सिंचाई तर्फका योजनाहरुको विवरण
प्रकाशनहरु 8 महिना अगाडी
2079-02-18 २०७८ श्रावण देखि चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापको विवरण
2079-02-16 जलस्रोतको एकिकृत उपयोग, व्यवस्थापन संरक्षण नीति, २०७८
कानून संग्रह / अन्य 9 महिना अगाडी
2079-02-16 अन्य
कानून संग्रह 9 महिना अगाडी
2078-10-24 संघीय सरकार शशर्त अनुदानबाट विनियोजित खानेपानी र सिंचाई तर्फका योजनाहरुको विवरण
2079-02-11 दाेस्राे चाैमासिककाे प्रगति विवरण २०७८-०७९
प्रगति विवरण 10 महिना अगाडी
2079-02-11 Infrastructure development in Karnali Planning
प्रकाशनहरु 10 महिना अगाडी
2079-02-11 समस्या समाधान समिति
प्रकाशनहरु 10 महिना अगाडी
2078-12-29 प्रथम चौमासिकको प्रगती विवरण २०७८-०७९
प्रगति विवरण 11 महिना अगाडी
2079-02-11 स्वतः प्रकाशन
कानून संग्रह 10 महिना अगाडी
2079-02-11 यस मन्त्रालय अन्तर्गत आ.व.०७८/७९ मा विनियोजन भएका खानेपानी तर्फका योजनाहरुको विवरण
प्रकाशनहरु 10 महिना अगाडी
2078-12-09 मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु
2078-11-13 संगठनात्मक संरचना

© सर्वाधिकार सुरक्षित जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

Supported By: PLGSP

Developed By: ProActive Developers